Vervolg aanpak asbestverwijdering

Door Minouche van de Ven

Het Kabinet heeft op 14 oktober 2019 bekend gemaakt dat er nieuwe regels voor asbestverwijdering gaan gelden. Er komt geen verbod om asbesthoudende daken te verwijderen. Het blijft echter belangrijk om asbesthoudende daken vanwege gezondheidsrisico's te vervangen. Onderdeel van de nieuwe regels is een speciaal fonds, waarvan eigenaren van zulke daken tot en met 2028 gebruik kunnen maken, als zij de verwijderingskosten niet (volledig) kunnen dragen. De Rijksoverheid draagt samen met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds.

De reden om dit fonds in het leven te roepen houdt onder meer verband met de uitsluiting van asbestdaken door brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars. Een dak wat niet te verzekeren is kan geen zekerheid bieden voor de vestiging van zakelijke rechten zoals een hypotheek. Voor de verkoopbaarheid van woningen of gebouwen met asbesthoudende daken is de verwijdering dus onverminderd urgent.

Het nieuwsbericht is gepuliceerd op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/14/vervolgaanpak-verwijderen-asbestdaken