De enige bron van kennis is ervaring.

Referenties

VDVS werkt met name voor (semi)overheden, energiebedrijven, projectontwikkelaars en productiebedrijven. Een aantal behandelde zaken zijn:

 • diverse onshore windturbineparken;
 • offshore windparken;
 • veiligheid- en geluidsaspecten luchthaventerreinen;
 • verdeling commerciële radiofrequenties;
 • energie-contracten;
 • duurzame stadskoeling Amsterdam;
 • diverse milieu-aspecten chemische industrie;
 • (her)ontwikkelingen winkelruimten;
 • afvalwaterzuivering Haagse Regio;
 • leidingen restwarmte Diemen-Almere en Arnhem-Duiven;
 • aanleg en onderhoud communicatienetwerken;
 • waterkrachtcentrales grote rivieren.

Publicaties

Advocatuur behelst meer dan procederen en adviseren. Het vraagt om een brede belangstelling, zowel op maatschappelijk als wetenschappelijk gebied. Publicaties bieden de mogelijkheid om daaraan uiting te geven. De mogelijkheden daartoe zijn vanwege de opkomst sociale media veel ruimer dan voorheen. Ook VDVS maakt van die mogelijkheden gebruik. Oudere publicaties zijn hieronder samengevat:

‘Zonering van het Westelijke Havengebied, een luchtige affaire’, Minouche van de Ven, Geluid en Omgeving, maart 1993;

Redactie ‘Nieuwsbrief Ruimtelijke Ordening’, Samsom Tjeenk Willink, Minouche van de Ven, augustus 1995 tot oktober 1999;

‘De uitvoering van gemeentelijke publieke taken in publiekprivate samenwerkingsverbanden’, Minouche van de Ven, Tijdschrift voor Privatisering, mei 2000;

‘Afdeling bestuursrechtspraak en Hoge Raad sluiten de gelederen’, Minouche van de Ven, Staatscourant 2001, nr 48;

‘Hoe vrij is de ether nog?’, Minouche van de Ven en Quinten Kroes, Staatscourant 2002, nr 245;

‘De moeizame realisatie van windenergie in Nederland’, Minouche van de Ven en Jochem Spaans, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, april 2003, nr 2;

‘Tegenwind voor windenergie op zee’, Minouche van de Ven, Staatscourant 2004, nr 4.

‘Windenergie op zee; dringen voor het Noordzeeloket?’, Minouche van de Ven, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, januari/februari 2005, nr 1;

Annotatie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 8 april 2005 emissiehandel, Minouche van de Ven, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, mei/juni 2005, nr 3;

‘Reconstructie A59, lichtend voorbeeld voor pps-projecten’, Minouche van de Ven en Hattie de Leeuw, Cobouw, 24 augustus 2005, nr 155;

‘Bestuursrecht in de advocatuur, het Assepoestercomplex voorbij’, Minouche van de Ven en Gerrit van der Veen, lustrumbundel ‘De Advocatenstandaard’, Nederlandse Orde van Advocaten, SDU, december 2007;

Annotatie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 12 september 2007 energiebesparingmaatregelen detailhandel, Minouche van de Ven, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, december 2007, nr 4;

‘Subisidie duurzame energieproductie uit as herrezen?’, Minouche van de Ven, Energie+, januari 2008, nr 1;

Nawoord ‘Subsidie duurzame energieproductie uit as herrezen?’, Minouche van de Ven, Energie+, maart 2008, nr 2.

‘Wabo, nieuwe milieugronden in beroep geen probleem’, Minouche van de Ven, quote, Advocatenblad, 8 april 2011, nr 5.