“VDVS is gespecialiseerd in het bestuursrecht en samenhangende rechtsgebieden.”

ACTUEEL

Consultatie Wet collectieve warmtevoorziening

Door Minouche van de Ven

Vanaf 22 juni tot 3 augustus 2020 ligt het concept wetsvoorstel voor een nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening ter visie voor consultatie. Deze wet, die nog aan de Kamer moet worden voorgelegd, heeft volgens de toelichting in beginsel alleen gevolgen voor gemeenten en bedrijven actief in de warmtesector. ‘In beginsel’ is inderdaad een juiste toevoeging. Het wetsvoorstel kan namelijk ook gevolgen hebben voor gebouweigenaren.

Lees meer

Specialisme

De behandeling van zaken omvat de rechtsverhouding tussen overheden enerzijds en (rechts)personen anderzijds, inclusief samenwerkings- overeenkomsten tussen zulke partijen. De praktijk omvat met name zaken op het gebied van:

  • projectontwikkeling, zowel in (woning)bouw- als de nutssector (waterzuivering, energie, telecommunicatie en infrastructuur);
  • vergunningverlening aan diverse bedrijven, waaronder (chemische) industrie, nuts- en kabelbedrijven, winkelruimte- en woningbouwontwikkelaars;
  • publiek-private samenwerking tussen diverse marktpartijen en overheden;
  • advisering aan bedrijven, veelal op het gebied van natuur- en milieurecht (externe veiligheid, geluid, lozingen, natuurbescherming) en ruimtelijke ordening;
  • het voeren van procedures zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter.

VDVS huldigt het principe dat hoogstaande advocatuur zowel diepgang als snelheid vereist. De combinatie van adviseren en procederen is daarvoor onmisbaar
Het kantoor heeft een samenwerkingsverband met meerdere advocaten die op hetzelfde terrein werkzaam zijn om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. VDVS beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen gelden van derden ontvangen.