“VDVS is gespecialiseerd in het bestuursrecht en samenhangende rechtsgebieden.”

ACTUEEL

Minister stelt invoering Omgevingswet uit

Door Minouche van de Ven

Op 1 april 2020 heeft de Minister voor Milieu en Wonen de Tweede Kamer bericht dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt uitgesteld in verband met de veranderde realiteit als gevolg van het Coronavirus.

Lees meer

Specialisme

De behandeling van zaken omvat de rechtsverhouding tussen overheden enerzijds en (rechts)personen anderzijds, inclusief samenwerkings- overeenkomsten tussen zulke partijen. De praktijk omvat met name zaken op het gebied van:

  • projectontwikkeling, zowel in (woning)bouw- als de nutssector (waterzuivering, energie, telecommunicatie en infrastructuur);
  • vergunningverlening aan diverse bedrijven, waaronder (chemische) industrie, nuts- en kabelbedrijven, winkelruimte- en woningbouwontwikkelaars;
  • publiek-private samenwerking tussen diverse marktpartijen en overheden;
  • advisering aan bedrijven, veelal op het gebied van natuur- en milieurecht (externe veiligheid, geluid, lozingen, natuurbescherming) en ruimtelijke ordening;
  • het voeren van procedures zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter.

VDVS huldigt het principe dat hoogstaande advocatuur zowel diepgang als snelheid vereist. De combinatie van adviseren en procederen is daarvoor onmisbaar
Het kantoor heeft een samenwerkingsverband met meerdere advocaten die op hetzelfde terrein werkzaam zijn om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. VDVS beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen gelden van derden ontvangen.