“VDVS is gespecialiseerd in het bestuursrecht en samenhangende rechtsgebieden.”

ACTUEEL

De wetgever is een klusser. Kent u die uitdrukking?

Door Minouche van de Ven

Het feuilleton over de invoering van de nieuwe Omgevingswet is sinds november 2021 live te volgen of als gemiste uitzending terug te kijken. De link is te vinden op de website van de Eerste Kamer, die zich buigt over de vraag of de technische ondersteuning van deze wet, met name het digitaal stelsel omgevingswet (dso), klaar is voor gebruik op 1 juli 2022, het voorgenomen moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De afleveringen lenen zich zonder meer voor binge-watching.

Lees meer

Specialisme

De behandeling van zaken omvat de rechtsverhouding tussen overheden enerzijds en (rechts)personen anderzijds, inclusief samenwerkings- overeenkomsten tussen zulke partijen. De praktijk omvat met name zaken op het gebied van:

  • projectontwikkeling, zowel in (woning)bouw- als de nutssector (waterzuivering, energie, telecommunicatie en infrastructuur);
  • vergunningverlening aan diverse bedrijven, waaronder (chemische) industrie, nuts- en kabelbedrijven, winkelruimte- en woningbouwontwikkelaars;
  • publiek-private samenwerking tussen diverse marktpartijen en overheden;
  • advisering aan bedrijven, veelal op het gebied van natuur- en milieurecht (externe veiligheid, geluid, lozingen, natuurbescherming) en ruimtelijke ordening;
  • het voeren van procedures zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter.

VDVS huldigt het principe dat hoogstaande advocatuur zowel diepgang als snelheid vereist. De combinatie van adviseren en procederen is daarvoor onmisbaar
Het kantoor heeft een samenwerkingsverband met meerdere advocaten die op hetzelfde terrein werkzaam zijn om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. VDVS beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen gelden van derden ontvangen.