Minister stelt invoering Omgevingswet uit

Door Minouche van de Ven

Op 1 april 2020 heeft de Minister voor Milieu en Wonen de Tweede Kamer bericht dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt uitgesteld in verband met de veranderde realiteit als gevolg van het Coronavirus.

Het uitstel is geen afstel. De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus maakt dat het niet verstandig is om vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum. De bevoegde gezagen zullen zich daardoor eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona. Na overleg met de bestuurlijke partners zal de Minister meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum.

De brief van 1 april 2020 kan hier worden gedownload.