Inwerkingtreding nieuwe Omgevingswet

Door Minouche van de Ven

Op 28 oktober 2020 is het advies gepubliceerd dat de Raad van State heeft gegeven over de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, zoals geregeld in het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Eerder in dit blog is vermeld dat de inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is verschoven naar 1 januari 2022.

Naast een aantal opmerkingen van wettechnische aard, merkt de Raad op op dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet gepaard gaat met de introductie van een geautomatiseerd systeem dat bekend staat als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Alle gemeenten en andere betrokken overheden zullen met het DSO moeten gaan werken. Het is dus belangrijk dat zij allemaal aangesloten zijn en dat de minimale basisfuncties van het DSO goed werken, als de Omgevingswet in werking treedt. De Raad adviseert de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet hiervan afhankelijk te maken.

Verder adviseert de Raad om de Omgevingswet niet eerder in werking te laten treden dan nadat op grond van de halfjaarrapportages de zekerheid is verkregen dat de betrokken overheden aan alle voor hen gestelde criteria voldoen en klaar zijn om de hun in de Omgevingswet toebedeelde taken uit te voeren.

Als deze zekerheden er op 1 januari 2022 niet zijn, dan luidt het advies van de Raad de inwerkingtreding verder uit te stellen. Het volledige advies is hier te vinden.